Persondatapolitik for Radio og TV Gården ApS (cvr:33156588)          

 Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Radio og Tv Gården ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Radio og Tv Gården ApS 

Storegade 15, 6862 Tistrup

CVR-nr.: 33156588

Telefon: 75264411

E-mailadresse: Tistrup@radiotvgaarden.dk

Data ansvarlig: Mette Bertelsen

  

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 

Når du melder dig ind i Club Panasonic, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål:

o    Markedsføring af produkter fra Panasonic:

 • Særlige Club Panasonic medlemstilbud
 • Online tilbudsaviser mv.
 • Informationer om nyheder, produkttest og lign.

o    Servicemails i forbindelse med medlemskab af Club Panasonic

 • For at kunne komme i kontakt med dig
 • For at kunne give dig bedst mulig support
 • For at kunne afklare om du er berettiget til udvidet garanti

 

 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

o    Medlemsnummer

o    Oprettelsesdato

o    Navn

o    Adresse, hvis det oplyses

o    E-mail

o    Telefon, hvis det oplyses

o    Butikken som du er tilknyttet

 

Videregivelse af indsamlede oplysninger:

 • Persondata vedr. dit Club Panasonic medlemskab videregives til vore kæde (Panasonic Centerforening). De står for udsendelse af clubmails og håndtering af udvidet garanti.

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe du ønsker at være medlem af Club Panasonic.

  

Når du handler hos os, indsamler vi følgende personoplysninger:

 Formål:

o    For at kunne behandle et køb.

o    For at kunne supportere dig efter handlen

o    For at kunne levere varen på din adresse

o    For at opfyldelse af lovkrav

o    Markedsføring af audio/video produkter.

o    Service information.

o    Garanti forpligtelse (op til 5 år)

o    Information om væsentlige software opdatering

o    Anden relevant service information.

 

 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

o    Kundenummer

o    Købsdato

o    Navn

o    Adresse

o    E-mail

o    Telefon

o    Varekøb

o    Serviceydelser

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Oplysninger modtager vi i forbindelse med køb i vores butik, fysisk som webbutik, eller ved aftale om serviceydelser som f.eks. servicebesøg, reparation mv.
 • Vi kan også modtage oplysninger fra vores kæde, der administrerer vores web-shop og fra samarbejdspartnere i forbindelse med abonnementer og finansiering.

 

Videregivelse af indsamlede oplysninger:

 • Vi modtager oplysninger og videregiver til og fra samarbejdspartnere i forbindelse med oprettelse af abonnement af tv-pakker, finansiering, forsikring, telefon/internet abonnement.
 • Det er partnere som: Boxer TV, Viasat, Canal Digital, Danrisk og Santander og Fastnet.nu.

  

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at oplysninger kun anvendes i levetiden for det købte produkt – typisk 5-15 år.. Persondata i forbindelse med køb på vores hjemmeside vil blive slettet efter 5 år.

 

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 

 • Formål: For at kunne optimere vores hjemmeside
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

o    Information som IP adresse indsamles af Google Analytics

 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 Formål: For at kunne gennemgå en ansøgning proces

 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

o    Navn

o    Kontakt oplysninger

o    Ansøgning, CV og andre relevante dokumenter som ansøger fremsender

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Oplysninger er modtaget af dig som ansøger, og eller indhentet ved almindelig offentligt tilgængeligsøgning.

 

Opbevaring af dine personoplysninger :

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i den periode hvor ansøgningen er aktuel, bliver du ansat opbevarer vi oplysningerne i din ansættelses periode.

  

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Radio og Tv Gården Aps persondatapolitik skrevet 24/5 2018.